Türkiye

Başkanlık Sistemine Hayır Diyenlerin 7 Yanlışı

Başkanlık Sistemine Hayır Diyenlerin 7 Yanlışı
Başkanlık Sistemine Hayır Diyenlerin 7 Yanlışı

1 – Tek Adam Algıları Nedeniyle Hayır Diyorlarmış;

Hayırcıların birçoğu tek adam yönetimine hayır diyoruz, diyerek hayır demelerini savunuyorlar. Ancak başkanlık sistemi tek adamlık değildir. Başkanlık sisteminde meclis yine var olacaktır. Başbakan ve cumhurbaşkanı yerine başkan ve başkan yardımcısı olacaktır. Mecliste baraj sistemi olmayacak, barajı aşan partiler meclise girmeyecektir. Mecliste iki parti olacak ve bu iki parti arasında seçim yapılarak seçimlerden tek hükumetin çıkması sağlanacaktır. Bu sayede koalisyonlar devri kapanacaktır. Ayrıca tek adam dedikleri başkan halk tarafından seçilecektir. Dolayısıyla halk kararı her zaman için en doğru karardır.

2 – Seçme Seçilme Hakkını Teslim Etmemek İçin Hayır Diyorlarmış;

Hayırcılar seçme ve seçilme hakkını teslim etmemek için hayır demelerini savunuyorlar. Bu tarz bir savunu yapılmasının en önemli sebebi başkanlık sisteminin tam anlaşılamamış ve bazı kesimler tarafından yanlış aksettirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü seçme ve seçilme hakkını teslim etme gibi bir durum söz konusu değildir. Referanduma dahil edilen maddelerden bir tanesi de seçilme yaşını 18’e düşürmektir. Seçilme yaşının 18’e düşüyor olması seçilme hakkını teslim etmek değil aksine gençlere de siyaset kapısını aralamaktır. Ayrıca seçme hakkının teslimi de kesinlikle söz konusu değildir. Başkanlık sistemi demokratik bir sistem olup, başkan halk tarafından seçilmektedir.

3 – Güçlü Bir Ekonomi İçin Hayır Diyorlarmış;

Hayırcılar başkanlık sisteminin ülke ekonomisine zarar vereceğini söylüyorlar. Oysa başkanlık sistemi sayesinde bütçe tasarısı başkan tarafından hazırlanarak, bütçe karmaşasının çıkması önlenecektir. Ayrıca koalisyonlar dönemi her zaman için ülkenin ekonomik buhranda olduğu dönemler olmuştur. Oysa AKP hükumetiyle başlayan tek hükümetli devlet yönetiminde ülke ekonomik sorunlar yaşamamış aksine gün geçtikçe refah seviyesini yükseltmiştir. Koalisyon ihtimalinin ortadan kalkması ve bütçe tasarısının netlik kazanması başkanlık sisteminin ülke ekonomisine en büyük katkısıdır. Ayrıca dünyanın ekonomik açıdan en güçlü ülkeleri de başkanlık sistemi ile yönetilmektedir.

4 – Rejim Değiştirilmesi Yasak Olduğu İçin Hayır Diyorlarmış;

Anayasadaki ilk üç maddenin değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif dahi edilmesi yasaktır. Bu cümle kullanılarak başkanlık sistemi için karalama politikası izlenmektedir. Ancak rejim ve yönetim birbirinden ayrıdır. Başkanlık sistemi geldiğinde parlamenter sistem kaldırılmış olacaktır. Ama Türkiye’nin rejimi yine Cumhuriyet olarak kalacaktır. Yani rejim değişikliği gibi bir durum söz konusu değildir.

5 – Cumhurbaşkanı Partili Olacağı İçin Hayır Diyorlarmış;

Hayır demelerinin bir diğer sebebi ise cumhurbaşkanının partili olacak olmasıymış. Cumhurbaşkanın bir partiye bağlı olmasının ülke ekonomisine, ülke refahına her hangi bir zararı olmayacaktır. Amerika da başkanlık sistemi uygulanmaktadır ve başkan partilidir.

6 – Kutuplaşma Olacağı İçin Hayır Diyorlarmış;

Cumhurbaşkanın partili olması ve mecliste yalnızca iki partinin olması doğal yolla sağ ve sol kanadın oluşmasına sebep olacağı için hayır diyorlarmış. Bu ülke sağdan ve soldan çok çekti diye de “Hayır” demeyi savunuyorlar. Evet, bu ülke sağdan ve soldan çok çekti. Ancak başkanlık ülke de her hangi bir kutuplaşma yaratmayacak, seçim dönemlerinde halk seçimini yapacak, hükümetini seçecek ve halkın seçtiği hükümet kurulacaktır. Diğer kanat ise yalnızca mecliste temsilci olacaktır. Bu durum kutuplaşmayı oluşturmayacak aksine kutuplaşmaların ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

7 – Kuvvetler Birliğinden Dolayı Hayır Diyorlarmış;

Parlamenter sistemde ülke kuvvetler ayrılığı ile yönetilmektedir. Kuvvetler ayrılığı yasama, yürütme ve yargıyı birbirinden ayırmaktadır. Ancak kuvvetler birliğine çok karşı olan CHP hükümeti Türkiye’nin ilk iktidar partisidir. Ve bu parti döneminde yönetimde kuvvetler birliği etkin kılınmıştır. Kuvvetler ayrılığı ise yalnızca çok başlılığa sebep olmaktadır.