İslam

Kuran-ı Kerim’in 8 Mucizesi

Kutsal Kitabımız olan Kuran-ı Kerim de toplam 114 sure olup ve bunların her birinde sayıları değişen farklı ayetler bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki bunlarda bize yaşadığımız, yaşanacak, olmuş, olacak her olayı mükemmelliği bize 1400 yıla önce anlatmıştır, halen bilim adamlarının yeni yeni bulduğu birçok mucizevi olayı Surelerinde ve Ayetlerinde bizlere bahsetmiştir.Kuran-ı Kerim saymakla bitmeyecek mucizelerinden bir kaçını sizlerle paylaştık ve sürekli derlemeye devam edeceğiz.

Andolsun, Biz bu Kur’an’da, bekli öğüt alıp-düşünürler diye, insanlar için her bir örnekten verdi.
( Zümer Suresi,27 )

1- Gökyüzü Mucizesi: Kur’ an-ı kerim’ de birçok mucizeden birisidir. Rahman Suresi’ nde yer alan bir ayette gökyüzünde kırmızı bir gül göreceğinizden bahsedilmiş, yıllar sonra ise bu kırmızı gül Nasa tarafından yapılan incelemelerle Nebula olarak isimlendirilmiştir.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

“Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman.”(Rahman 37)

2- Yıldız isimlerinin bildirilmesi: Kur’ an-ı Kerim’ de gökyüzünü anlamaya yönelik birçok işaret bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kulağımızın algılama frekansının çok düşük olduğu bir ses olan yıldızın sesinin, 1400 yıl öncesinden bize bildirilmesidir. Ding dong şeklinde ses çıkaran bu yıldızın ismi ise Arapça’ da kapı çalmak anlamına gelmektedir.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

3- İki denizi birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.” (Rahman Suresi 19-20)

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

4- Evren: Kur’ an’ da belirtilen bir diğer unsur ise evrenin sürekli olarak kendini büyüttüğü ile ilgilidir. O dönemin şartlarında Arabistan levhası üzerinde bunu görebilecek bir teknoloji bulunmamaktaydı. Ancak Kur’ an bunu bize önceden bildirilmiştir.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

Kur’an-ı Kerim tam 1.400 sene önce evrenin genişlediğinden haber vermektedir.
Zariyat suresinin 47. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmaktadır: “Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz onu genişletiyoruz.”

5- Dişi arı: Kur’ an’ da verilmiş olan bilgilerden bir diğeri ise dişi arılara yöneliktir. Kur’ a indirildiği dönemden itibaren bal yapan arlarının cinsiyetinin dişi olduğunu belirtmiştir. Bu durum ise yıllar sonra bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

6- Dünyanın Şekli: Kur’ an dünyanın geoit bir şekle saip olmasını, yani ekvatordan şişkin kutuplardan ise basık olmasını Rad ve Enbiya surelerinde belirtmişlerdir.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

7- Su döngüsü: Kur’ an’ da yer alan bilgilerden bir tanesi de bir su döngüsünün bulunduğudur. Yağmurla birlikte şekillenen bu su döngüsü, uzun zaman önce bize bildirilen başka bir bilimsel bilgidir.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi

8- Yörüngeler: Kuran’ ı Kerim’ de belirtilmiş olan bir diğer bilimsel bilgi de evrendeki her gezegenin ve varlığın belirli bir düzen içerisinde harekete sahip olmasıdır. Bu yörüngeler de uzun yıllar sonra açığa kavuşmaktadır.

Kuran’ ı Kerim’ in 7 Mucizesi