Ak Parti

2023 Siyasi Vizyon Hakkında Bilinmeyenler

2023 Siyasi Vizyon Hakkında Bilinmeyenler
2023 Siyasi Vizyon Hakkında Bilinmeyenler

2023 Siyasi Vizyon Hakkında Bilinmeyenler

1) Gerçekçi Siyaset

AKP dönemi öncesinde siyaset gerçekten oldukça uzaktı. Hatta öyle ki siyaset tabiri caizse yalan bir propogandaydı. Vatandaşta da siyasetçi dediğin yalancıdır anlayıcı oturmuştu. Bunun sebebi ise siyasetçilerden kaynaklanıyordu. Verilen vaatlerin yerine getirilmemesi yahut getirilememesi, halkın beklentilerinin boş umut halinde kalması siyasete olan güveni de yok etmiştir. Ancak AKP 2002 yılından bu yana söz verdiği tüm icraatları gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. Bu nedenle AKP söylemleriyle ve icraatlarıyla uyumu yakalamış olan bir siyasi partidir. AKP 2023 vizyonu arasında da gerçekçi siyaset yer almaktadır. Gerçekleri konuşmak ve yapılabilir düzeyde vaatler vermek ve vatandaşı aldatmamak başlıca güdülecek vizyondur.

2) Kucaklayıcı Birlik Siyaseti

Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet olgusuyla yola çıkmış AKP hükümeti 2002 yılından günümüze kadar ayrıştırmanın önünde durmuş ve bütün vatandaşını kucaklamıştır. Milliyetçilik yerine Türkiye sınırları içinde yaşayan her vatandaşı tek millet olarak kabul etmiş ve kürdüyle, türküyle, çerkeziyle, lazıyla bütün milleti kucaklamıştır. Din ve mezhep ayrıcalığı da gütmemiş alevisi, sünnisi hepsini eşit ölçüde kucaklamıştır. AKP siyasi çizgisini bozmayarak yine tüm milletini, kendisine oy veren, vermeyen bütün vatandaşını kucaklayacaktır.

3) Değişimci Siyaset

Hep aynı paradigmaları gütmek ve aynı paradigmalar üzerinden siyaset yapmak yerine AKP değişimci bir siyaseti öngörmüştür. Her daim yenilenmeyi ve değişmeyi, çağa ayak uydurmayı hedefleyen AKP adeta iktidarı süresince sessiz devrim yapmıştır. Türkiye’nin çağın çok üzerinde hızlı gelişmesini sağlamış ve adeta dünya devlerinden daha başarılı projeleri hayata geçirmiştir. 2023’de aynı şekilde çağın gereklerini yerine getirecek ve çağın üstüne çıkmayı başaracaktır.

4) İleri Demokrasi

AKP her daim güdümlü ve noksan demokrasinin karşısında durmuş ve demokratik anlamda birçok başarılı çalışma yapmıştır. Ülkemiz insanı kendini yöneteni kendisinin seçmesiyle büyük bir demokrasiyi elinde tutmaktadır. Ancak AKP döneminde halka verilen demokratik ayrıcalık yalnızca seçimden seçime sandığa gitmekle sınırlı kalmamış ve yaşamın her alanına demokrasi yerleştirilmiştir.

5) Tek Tip Siyasete Hayır

AKP bir partiden ziyade bir hükümet olmayı siyasi partilerin önünü açarak göstermiştir. Ülkeyi en iyi yönetecek iktidarı halkın çok iyi seçebileceğini bilen AKP siyasi partilerin kurulumundan korkmamış ve siyasi partilerin kurulmasının önünü açmıştır. Bu anlayışıyla tek tip siyaset anlayışını da ortadan kaldırmıştır. Ayrıca 16 Nisan referandumu ile yüz bin imza ile cumhurbaşkanlığına adaylık hakkı verilmesi hem tek tip siyasete karşı bir duruş hem de ileri demokrasinin gerekliliğini yerine getirmektir.

6) Seçimler Daha Demokratikleştirilecek

2023 vizyonuyla seçme ve seçilme önünde duran antidemokratik uygulamaların da önüne geçilecektir. Mesela seçme hakkını bir vatandaşa 18 yaşında veriyorken, seçilme yaşı 25’di. Bir kişi 18 yaşında ülke yönetimini seçebilecek erginliğe erişiyorsa, gayet tabi 18 yaşında seçilme erginliğine de yetişmiş oluyordur. Antidemokratik olan bu uygulamanın önüne geçilmiş ve seçilme yaşı 18’e indirilerek, siyaset genç kan karışması sağlanmıştır. 2023 vizyonuyla seçme ve seçilmeyle ilgili birçok yeni uygulamada hayata geçirilecektir.

7) Yeni Anayasa

2023 vizyonunun başında yeni anayasa gelmektedir. Malum günümüzde kullandığımız anayasa 1980 (darbe) anayasası. Bu anayasa en katı kuralları olan ve darbe ortamında cunta yönetimi tarafından yapılmış bir anayasadır. Bu anayasa ne kadar demokratik olabilir ki? Bu anayasanın mutlak suretle değişmesi gerekiyordu ve AKP iktidarı dönemince adeta bu anayasanın değişiminin gerekliliğini diline pelesenk etti. Her ne kadar birçok karşı çıkış olsa da bu bir talep değil, bu bir lüks değil, bu bir gereklilikti. 2023 vizyonuyla yeni anayasada AKP yol haritası içine alınmıştır. Yeni anayasayla dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, yasakçı değil özgürleştirici, aynılaştıran değil çeşitlilikte birliği savunan, çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasa olması hedeflenmektedir.

8) Hukuk ve Adalet

Bir ülkeyi özgür ve bağımsız yapan en önemli unsur şüphesiz ki hukuk ve adaletin yaşanıyor olmasıdır. Türkiye AKP’nin yaptığı birçok anayasal değişiklikle daha adaletli bir ülke olmuştur. 1980 darbe anayasasında birçok adaletsiz kanunlar bulunmaktaydı. Ancak yapılan yeniliklerle birlikte ülke daha adaletli ve yaşanabilir bir hal kazanmıştır. AK Parti hazırladığı yargı reformu projesinin %70’ni iktidarı süresince gerçekleştirmiş olup, kalan %30’unu da gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerlemektedir. Bu sayede ülkemiz artık bir kanun devleti değil, hukuk devleti olmuştur.

9) Temel Hak ve Özgürlükler

Temel hak ve özgürlükleri en üst seviyede koruyan AKP döneminde Türkiye adeta özgürlükler ülkesi olmuştur. İnsanın en temel ihtiyacı yaşama hakkı, beslenme ve barınma hakkıdır. Ak Parti vatandaşın elinden yaşama, beslenme ve barınma hakkının engellenmesinin önüne geçmiş ve vatandaşına gıda desteği yaparak beslenme ihtiyaçlarının ciddi oranda giderilmesini, evsizlere yaptığı yardımlarla barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamıştır. Bunlar dışında insanın temel hak ve özgürlüğünün başında ise şüphesiz ki maneviyatı yani dini gelmektedir. Dinini özgürce yaşayabilmek her insanın en büyük arzusudur. Ak Parti her türlü din ve mezhep ayrımını reddeder ve laikliği herkesin dinini özgürce yaşayabildiği bir ülke anlayışı olarak kabul eder.

10) Milli Birlik ve Kardeşlik

15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde Türkiye vatandaşının ne kadar milli duygular içinde olduğu, vatanını, milletini ne kadar sevdiği ve bu ülkenin bir avuç toprağını dahi hiçbir düşmana yar etmeyeceği anlaşılmıştır. 15 Temmuz Darbe Girişiminde bütün halk yek vücut olmuş ve başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte tankların karşısında durmuş ve durdurmuştur. Milli birliği tetikleyen ve ateşleyen 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminden Sonra bu heyecanın canlı tutulması hedeflenmiştir. 70 – 80 dönemlerinde kardeşi kardeşe vurduran siyaset anlayışı yerine, milli birlik ve kardeşliği arzulayan bir siyaset anlayışı getirilmiş, kürdü, türkü, lazı, çerkezi, alevisi, sünnisi kucaklaştırılmıştır.

11) Terörle Mücadele ve İç Güvenlik

Günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan ve adeta dünya barışının önüne geçen bir terörizm söz konusu. FETÖ, IŞİD, DEAŞ, PKK gibi birçok terör örgütü Türkiye’nin ve dünyanın güvenliğini tehlikeye düşürmekte, çocuklarda gülen yüzler yerine, ağlayan gözler görmemize sebep olmaktadır. Türkiye öncelikle kendi iç güvenliğini sağlamakta ve tabir caizse başımıza belan olan PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Bunun dışında terör mağdurlarına da el uzatmaktadır. Rakka Operasyonu, Zeytindalı Operasyonu Türkiye’nin teröre karşı duruşunu da gösteren operasyonlardır. Gerektiğinde her türlü tedbir ve operasyona hazır olan Türkiye, daima ezilenin yanında, terörün karşısında olmayı milli anlayış haline getirmiştir.

12) Kadınlar Sosyal Hayatta

AK Parti kadınlara birçok anlamda hak ve hürriyet vermiştir. En önemlisi Ak Parti döneminde kadının dinini yaşamasına saygı gösterilmiştir. Ak Parti öncesinde bir anne çocuğunun yemin törenine gittiğinde başındaki yemenisini, yazmasını çıkarmak zorunda kalıyordu. Üniversite öğrencisi genç kızlarımız üniversite kazanmakta ancak başörtülü üniversiteye alınmadıkları için okuma hakları da ellerinde alınmaktaydı. Milletvekilimiz Merve Kavakçı yuhalanarak meclisten kovulmuştu. Bir kadının asla hak etmediği bir olaydı. Başörtüsü, örtünmek İslam dininin bir gereğiydi ve bir dine bu kadar hunharca saldırılamazdı. Ancak saldırdılar. Ak Parti öneminde bütün bu aşağılıkça uygulamalar kaldırıldı ve kadınlar sosyal hayatta yer almaya başladı. Başörtülü kızlarımız üniversitelere gidebilmeye, yemenili anneler çocuklarının yemin törenlerine katılabilmeye ve Merve Kavakçı gibi başörtülü milletvekillerimiz başörtüsüyle meclise girebilmeye başladı.

Bu kadarla kalınmadı kadınlar iş hayatında çok daha fazla yerini aldı. Kadın işgücü ve kadın istihdamı artırılmaya çalışıldı. Kadınları tüccar olarak da görmek istedik ve KOSGEB yardımıyla onlarında önü açıldı. Sırf kadınlarımız ticarette yer alabilsin diye kadınlara faizsiz kredi verildi ve bu krediyle işini kurması sağlandı. Tüm bu yapılan icraatlar AKP döneminde kadının kazandığı özgürlükler ve kadına verilen değerdir. Çünkü kadın yalnızca bir kadın değildir. Kadın bir annedir ve dünyanın en başarılı adamlarını ve kadınlarını dünyaya onlar getirir.

13) Çocuklarımız Hayata Kazandırılıyor

Yetim, öksüz çocuklar, çocuk esirgeme yurtlarının buz gibi koridorlarında, 20 kişilik koğuş sistemi odalarda kalmaktaydı. Böyle bir ortamda anne baba şefkatinden uzak büyüyen çocukların topluma kazanılma oranı da çok düşüktü. Ancak AKP döneminde sevgi evleri yapıldı ve yapılan bu evlerde çocuklar 4 – 5 kişi aile ortamında kaldılar. Onlara bakanlar anneleri oldu ve çocuklarlın hayata daha kolay adapte olabileceği bir ortamda yetişmesi sağlandı. Bunun yanında suça sürüklenen çocuklarında hayata kazanılması için çalışmalara hız kazandırıldı.

14) Gençlerimiz Geleceğimizdir

Gençler bir ülkenin geleceğidir. Gençlere değer verilmekte ve her anlamda destek sağlanmaktadır. Öncelikle gençlerimizin üniversiteye geçişini kolaylaştırmak için kat sayı engeli ortadan kaldırıldı. Devlet yurtları sayısı ve kapasitesi artırılarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun barınmadan yararlanması sağlandı. Birçok öğrenciye geri ödemesiz burs imkanı tanınırken, geri ödemesiz bur imkanından yararlanamayan birçok öğrenciye de geri ödemeli bur imkanı verildi. Bu sayede parasızlıktan çocuk okutamayan ailelere de destek olundu ve parasızlıktan okuyamayan kalmadı. Yurt kapasitelerinin artırılmasının bir yana devlet yurtlarının konforu da artırıldı. Adeta özel yurtlardan çok daha iyi ve çok daha konforlu bir hale geldi, 8 – 16 kişilik koğuş sistemi odalar kaldırılarak 2 – 3 kişilik odalar oluşturuldu. Ortak kullanım alanları düzenlendi ve öğrencilerin daha başarılı olması için etüt salonları yapıldı. 2023 vizyonuyla yurt kapasitesinin ve yurt konforlarının artırılması ve gençlerin mezun olduktan sonra desteklenmesi amaçlanmıştır. Yapılan desteklerde girişimciliğe destek verileceği ve hibe kredi verileceği gibi önemli reformlarda planlanmaktadır.

15) Engellilerimizin Engel Tanımamaları Sağlanacak

Engellilerimiz için 16 yıl süresince birçok icraat yapılmış ve onların hayatının kolaylaşması sağlanmıştır. Parklar, yollar ve binalar onların kullanımına uygun hale getirilmiş, hayatlarını kendileri idame ettirebilecek özgürlükler tanınmıştır. Ayrıca 2023 vizyonuyla bu yeniliklerin artırılması ve yeniliklere hız kazandırılması amaçlanmakta olup, kamuda engelliler için ayrılmış kontenjanların doldurulmasına karar verilmiştir. Hayatını kendi başına idame ettiremeyen engellilerin bakımının kurum eliyle yapılması yerine, umut evleri ve engelsiz yaşam merkezi projeleri oluşturulmuş, bu projelerle engellilerimizin kendisini öteki değil, özel hissetmesi amaçlanmıştır.

16) Kıdemli Vatandaşlarımız “Yaşlılarımız”

Yaşlılarımızı kıdemli vatandaşlarımız olarak görmekte ve onlara ihtiyacımız olduğunu bilmekteyiz. Ancak onların birçok alanda öncelikli olması gerektiği de ön görülmektedir. Mesela hastanelerde 65 yaş üstü önceliği tanınarak, yaşlılarımıza büyük bir yardım sağlanmıştır. 2023 vizyonuyla yaşlılarımızı hayatını daha da kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

17) Sosyal Yardımlar Standart Kazanacak

2023 vizyonuyla yoksul ailelere yardımlar standartlaştırılacak ve yoksul ailelerin asgari olarak hayatlarını geçirebileceği bir yaşam standardı oluşturulacaktır. Evde ki kişi, engelli ve yaşlı sayısına göre yapılacak yardımlar, ailenin refahını artıracaktır. Ayrıca sosyal yardımlar bununla sınırlı kalmayıp, yoksul vatandaşlar için konut projesi hazırlanmakta olup, konut projesinde ilk aşamada 100.000 konut yani 100.000 yoksul aileye 100.000 sıcak yuva hedeflenmektedir.

18) Şehit Aileleri ve Gazilerimize Destek

2023 vizyonuyla şehit aileleri ve gazilerimize destek hız kazandırılacak birçok ayrıcalıktan yararlanmaları sağlanacaktır. Elbette ki şuan da şehit ve gazi aileleri birçok yardımdan yararlanmaktadır. Ancak vatanımız için kendi canını feda eden şehit ve gazilerimizin aileleri bizim ülkemizin onuru ve şerefi, başımızın tacıdır. Onların en refah düzeyde yaşaması ise vatani görevimizdir. Bu kapsamda şehit ve gazi ailelerine ucuz konut temini, girişimcilik desteği ve şehit, gazi çocuklarına özel okul eğitimi imkanı sağlanacaktır.

19) Herkes İçin Sağlık

Önce İnsan diyerek, “Herkes İçin Sağlık Sloganıyla” Sağlıkta Dönüşüm Projesi adı altında yola çıkan AKP 2002’den bu yana sağlık alanında önemli reformlara imzasını atmıştır. 2002 öncesi Türkiyesi’nde hastanelerde sağlık eşitliği söz konusu değildi ve işçiyle, memur aynı sağlık hizmetinden yararlanamıyordu. Sgk ile emekli sandığı hastanesi ve tedavisi farklıydı. Halbuki her ikisi de insandı. AKP ile bu eşitsizliğin ve bu insan dışı uygulamanın önüne geçilerek, herkesin eşitçe sağlık hakkı alması sağlandı. Birçok hastane yeniden yapıldı, hastanelerdeki oda yatak, lavabo, banyo sayıları artırılırken,  sağlık alanında kullanılan cihazlar yenilendi ve sağlık personeli iki katına çıkarılarak vatandaşın en iyi hizmeti alması sağlandı. 112 Acil Servisin yalnızca şehir merkezlerine değil, Trabzon’un yaylalarına, Edirne’nin köylerine, Yozgat’ın bozkırlarına, Adana’nın ovalarına ulaşması sağlandı.

İnsan sağlığının düşmanı olan sigaraya karşı mücadeleye başlandı ve sigarayla mücadelede dünyada ilklere imza atıldı. Tabi ki sağlık alanında yapılan reformlar bu kadarla sınırlı kalmayacak. Çünkü Türkiye bütün halkı itibariyle her zaman için en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bu nedenle 2023 vizyonuyla devasa hastane projeleri gerçekleştirilecek ve her ilde üniversite hastanesi, araştırma hastanesi olması sağlanacaktır. 16 yıl boyunca yapılanlar, yapılacakların teminatıdır.

20) Eğitim ve Kültür

Ak Parti döneminde eğitim ve kültür alanında çok ciddi adımlar atılmıştır. Atılan adımlarla okur yazar oranı, lise mezunu ve üniversite mezunu sayısında ciddi artış olmuştur. Öncelikle 8 yıllık zorunlu eğitimin yerine 12 yıllık zorunlu eğitimin getirilmesiyle tüm vatandaşların en kötü lise eğitimi alması sağlanmıştır. 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte üniversite sınavına giren genç sayısı artmıştır. Ayrıca birçok üniversite açılmış, her ilin üniversitesi yapılmış ve üniversite kazanmak imkansızlıktan, kolaylaştırılmıştır. Bu sayede kendini geliştirebilen, kültürel anlamda ilerleyen bir genç nesil yaratılmış ve üniversite mezunu sayısı artırılmıştır. Hatta öyle ki gençlerin aynı anda birkaç üniversite okuma imkanı sağlanmış ve bu sayede gençlerimiz birkaç bölümü bir arada okuması sağlanmıştır. 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. Yılı olacak ve AKP 2023 vizyonunda cumhuriyetin 100. Yılında 50 yaş altında okuma yazma oranının %100 olmasını hedeflemektedir.

21) Ekonomi Alanında Islahatlar

Türkiye ekonomiden, krizden çok çekti. Koalisyonlar döneminde bir anayasa fırlatılmasıyla ülke kriz üzerine kriz yaşadı. Artık ekmek almakta zorlan ülke bugün sosyal refah seviyesine ulaştı. Ekonomide yapılan ıslahatların başında Türk lirasından 6 sıfır atılarak, Türk lirasının değer kazanması sağlanmıştır. Yurtiçi hasılatımız 230 milyar dolardan 774 milyar dolara ulaştırılmış, kişi başına düşen milli gelir artırılmış, asgari ücrete, memur maaşlarına, emekli maaşlarına zam yapılmış ve tüm vatandaşın refahının artırılması hedeflenmiştir.

22) Dış Politika Vizyonu

AKP yola çıktığında Türkiye’nin ekonomisi çökmüş, bütün dünyayla adeta kanlı bıçaklı hale gelmiş, hem iç hem dış politika adeta yerle yeksan olmuş, halkı isyan halinde olan bir Türkiye’ydi. Ak Parti iktidara bir umut ışığı olarak geldi. Bütün halk için bir umuttu. Ancak bunun yanı sıra inanmayanlar, başaramaz diyenlerde oldu. Ancak Ak Parti yaptığı reform ve ıslahatlarla yerle yeksan olmuş Türkiye’yi ayağa kaldırdı ve Türkiye’nin büyük devletlere erişmesini, onların refahına ulaşmasını sağladı. Bu kadarla kalmadı, doğru izlenen dış politika sayesinde ithalat ve ihracatımız arttı. AB üyeliği için Türkiye’de birçok reform yapılmış ve AB’ye üyelik bir amaç değil, halkın hak ettiği evrensel değerleri kazanmasında bir araç olarak görülmüştür.

23) Savunmada Çağ Açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri yalnızca asker yetiştirmeye gelişmemekte. Aynı zamanda askere gerekli teçhizatta sağlanmalıdır. Bu ise ancak savunma sanayinin geliştirilmesiyle mümkün olmaktadır. Savunma sanayide Türkiye üretimi teçhizat AKP öncesinde yoktu. Ancak Ak Parti sonrasında savunma sanayinde önemli adımlar atıldı ve Altay tankıyla modern tank geliştirilmiş oldu. İnsansız hava aracımız “Anka” ile savunma sanayini başka ülkelerden sağlayan bir ülke olmaktan çıkarak, kendi savunma sanayimizi kendimiz oluşturmaya başladık. Yerli üretim ve teknolojimizin payı yaklaşık %50’ye çıkarılmış olup, silah ihraç eden bir ülke haline geldik. Yapılan tüm bu icraatlarla savunma sanayinde adeta bir çağ kapanıp, bir çağ açıldı. 2023 vizyonuyla savunma sanayinde birçok gelişim de planlanmaktadır.